Avbokning

Avbokning utbildning

Din anmälningsavgift återbetalas endast mot läkarintyg som kan intyga att du inte kan genomföra utbildningen.

Avbokning efter att full kursavgift erlagts

Vid avbokning efter att Louise Edlund Utbildningar erhållit full kursavgift, krävs läkarintyg som kan intyga att du inte kan genomföra utbildning, för att såväl anmälningsavgiften som resterande kursavgift ska återbetalas.

Vid avbokning senast 30 dagar före kursstart, efter att slutfakturan skickats ut men inte förfallit till betalning , återbetalas endast 50 % av fakturabeloppet (utan läkarintyg) samt 200:- i administrativ avgift debiteras. Resterande 50 % förfaller till betalning på förfallodagen (även om du avbokat). Fakturor som betalas efter förfallodagen skickas till inkasso. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Vid avbokning närmare än 30 dagar före kursstart (utan läkarintyg), efter att slutfakturan skickats ut men inte förfallit till betalning , återbetalas 0:- och fakturan ska betalas i sin helhet på förfallodagen. Fakturor som betalas efter förfallodagen skickas till inkasso. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Har du påbörjat, men inte kan fullfölja utbildningen sker ingen återbetalning av kursavgiften. Du får dock möjlighet att fullfölja utbildningen vid ett senare tillfälle om fler kursomgångar genomförs.

Avbokning föreläsning

Anmälningsavgift för en föreläsning är bindande, vilket innebär att du inte får tillbaka pengar av någon anledning varken sjukdom, semester, inte får ledigt från arbete, sjuka barn eller annan anledning. Du kan däremot överlåta din biljett till annan person genom att meddela det till kontakta@louiseedlund.se senast 3 dagar före bokad föreläsning.

Övrigt

Louise Edlund Utbildningar förbehåller sig rätten att ställa in utbildning eller föreläsning om det är för få anmälda deltagare eller annan anledning vi inte kan råda över, utan att bli skadeståndsskyldig för ev resekostnader etc. Om Louise Edlund Utbildningar ställer in, återbetalas inbetalda belopp omgående.